Tinia

Idag har 80% av alla företag påverkats av en cyberattack

Är ditt företag rätt rustat för att hantera dagens cyberhot?

Vi är Tinia

Cyberattacker utgör ett dagligt hot mot alla företag

Landskapet för cybersäkerhet förändras ständigt, men det som är uppenbart är att cyberhot blir allvarligare och mer frekventa. I genomsnitt står en verksamhet still i 21 dagar efter en attack, är det en kostnad som ditt företag kan klara av idag? Som företagare idag bör du förvänta dig att bli utsatt för en cyberattack. För det är ingen fråga om det kan ske – utan när det kommer att ske.

Har ditt företag vidtagit nödvändiga åtgärder så att det står skyddat eller vågar du chansa på tur? Idag orsakas 85% av alla överträdelser inom cybersäkerhet av mänskliga misstag, därför lägger vi stort fokus på den mänskliga faktorn. Tillsammans med världens främsta partners skyddar vi dig och din verksamhet för att hantera cyberhot idag och imorgon.

 

cybersäkerhet telefon kapning

 

En partner för alla dina behov inom cybersäkerhet

Vårt arbetssätt går ut på att ge er de tekniska förutsättningarna ni behöver för att stå rustade mot cyberhot. Med kontinuitet i åtanke kan vi tillsammans även arbeta med att förebygga att den mänskliga faktorn ideligen står i centrum för intrången. 

Detta gör vi genom att arbeta enligt vår trestegsraket - skydda, förebygga och framtidssäkra. Med modellen som utgångspunkt identifierar vi risker och behov för att sedan guida er genom just er IT-säkerhetsresa.

Skydda

Höj IT-säkerhetsskyddet för er verksamhet. Skydda er mot cyberattacker och cyberbrottslighet med rätt infrastruktur och noggranna analyser och tester.

Förebygga

Cybersäkerhet kräver hållfast IT-säkerhetspolicy och därtill tydliga planer för om och när en incident sker. Att alla användare får regelbunden kunskapsträning är grundstommen för att lyckas.

Framtidssäkra

Bygg en säkrare digital plattform och arbeta proaktivt med IT-säkerhet som genomsyrar verksamheten över tid i alla led.

Få hjälp från våra kunniga och rådgivande experter

ikon-förutse-svart

Sårbarhetsanalys

Med en sårbarhetsanalys kan ni snabbt få reda på hur säker er IT-miljö är idag, vilka hot ni kan ställas inför och vilka åtgärder ni behöver implementera.

ikon-detektera-svart

Konsultation

Er resa mot säkrare IT börjar med en konsultation. Vi ger er rådgivande tips på hur ni arbetar mer säkert i vår digitala värld.

ikon-hjärna-huvud

Kunskapsträning i IT-säkerhet

Arbetar ni så säkert som ni borde gentemot er IT-säkerhetspolicy? Är era användare uppdaterade kring nya rutiner? Med vår workshop ser vi till att alla arbetar säkert!

Få en newsflash med nya insikter

Vi delar gärna med oss av vår kunskap för att hjälpa dig förebygga incidenter.  Lär dig mer om Cybersecurity och uppdatera dig med insikter från omvärlden och våra experter.

1 min read

Tinia tillsätter vice VD för framtida expansion

Tinia kan stolt meddela att vi har stärkt vårt team ytterligare och...

4 min read

Cybervärlden: Hotbilden mot Sverige

Det finns ett ständigt hot mot Sverige, men i dagsläget hotas vårt...

6 min read

Phishing – vad är nätfiske?

En av de vanligaste förekommande cyberbrotten är phising, eller...

2 min read

Cyberhot i omvärlden: De 10 mest förekommande cyberbrotten

Cyberattackerna ökar allt mer och mer. Företagen står inför höga...

Ett axplock av våra samarbetspartners

apple

Apple
crowdStrike

CrowdStrike
hp

HP
microsoft

Microsoft