Våra tjänster

Försumma inte er verksamhets
IT-säkerhet 

Riskera inte ert företags ekonomi, rykte och framtid. Vi skyddar er data och lägger stort fokus på den mänskliga faktorn.

Vårt arbetssätt gör att ni står rustade inför dagens och morgondagens cyberhot

ikon-skydda

Skydda

Höj IT-säkerhetsskyddet för er verksamhet. Skydda er mot cyberattacker och cyberbrottslighet med rätt infrastruktur och noggranna analyser och tester.

ikon-förutse

Förebygga

Cybersäkerhet kräver hållfast IT-säkerhetspolicy och att ha tydliga planer för om och när en incident sker. Att alla användare får regelbunden kunskapsträning är grundstommen för att lyckas.

framtissäkra-ny

Framtidssäkra

Bygg en säkrare digital plattform och arbeta proaktivt med IT-säkerhet som genomsyrar verksamheten över tid i alla led.

Alla företag måste ta cybersäkerhet på allvar

Cyberbrottslighet är idag en organiserad kriminalitet som drabbar verksamheter, dess leverantörer och i slutändan dess kunder. Kostnadseffekterna kan bli katastrofala och att återställa företagets rykte är både utmanande och dyrt. Att utsätta sig för den risken i dagens uppkopplade samhälle är att utmana ödet. Än förstår inte företag vad som står på spel förrän det är för sent!

 

Vad behöver du hjälp med?

Vi arbetar systematiskt för att förhindra intrång och minimera den påverkan de kan ha på er verksamhet genom att tillhandahålla lösningar inom spektrumet av cybersäkerhet och gör det med stort fokus på den mänskliga faktorn i samspel med erkända tekniska lösningar.

Våra utbildningar och policyarbeten

Våra abonnemangstjänster

Våra tjänster

Vår cybersäkerhetsstrategi

identifiera

Identifiera

Vi identifierar era sårbarheter och implementerar lösningar för att hindra eventuella intrång och minimera effekten av ett cyberangrepp.

skydda

Skydda

Ständigt uppdaterad kunskap kring cyberbrottslighet och angreppsmetoder. Skydda din verksamhet med rätt teknik och expertis.

detektera

Detektera

Genom att kontinuerligt förbättra och övervaka en växande mängd data i era verksamheter kan det upptäckas cyberattacker genom analys av händelser och avvikelser i beteenden.

framtissäkra

Respondera

Hantera cybersäkerhetsincidenter och respondera på cyberattacker med ordentliga kontroll och åtgärdsplaner. 

förutse

Återhämta

Att samla information och analysera den ges insikten i vilka förbättringar som skall implementeras och kommuniceras i hela verksamheten. 

Ta kontroll över er IT-säkerhet redan idag!