Våra tjänster

Stötta era användare i IT-säkerhet - Cyberattackerna bara fortsätter

Kunskapsträna ledningen och era användare kontinuerligt i IT-säkerhet. Imorgon kan det var försent.

Förebygga

Förebygg med rätt kunskap

Förhindra att era användare utgör ett internt hot. Stötta deras IT-användande med en berikande policy som leder dem igenom hela IT-säkerhetsresan.

IT-säkerhetspolicyn har samma funktion som polarstjärnan och guidar dina medarbetare i även de mörkaste tider – vid en cyberattack såklart. 

Höj ständigt kunskapen och säkerhetsmedvetandet för hela verksamheten genom workshops och utbildningar för både den enskilde medarbetaren och hela ledningsgruppen. Kunskap är en färskvara. Därav är det viktigt att se till att de anställda har rätt verktyg och ett tryggt arbetssätt i sitt dagliga arbete.

Kunskapsträna er nu!

Policy- och rutinarbete

Förkovra er

Grunda med rätt policyarbete och förebygg med kunskap

Att alla användare får regelbunden kunskapsträning
är grundstommen för att lyckas!