Våra tjänster

Stärk er cybersäkerhet med en policy för IT-säkerhet

Syftet med en IT-säkerhetspolicy är att skapa ett ramverk för er organisations arbete med IT-säkerhet. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs men också bland den största säkerhetsrisken. Därför krävs det idag att en IT-säkerhetspolicy finns anammat i väggarna och i medarbetarnas medvetenhet.

Första steget är att ta fram en aktuell policy som hanterar dessa frågor. Nästa steg är att se till att policyn förankras och efterlevs, inte bara idag utan under alla årets dagar, av alla i verksamheten.

Stärk er cybersäkerhet med en it-säkerhetspolicy

 

Många verksamheter brister i att uppehålla sin IT-säkerhet

Tillsammans hjälper vi er att ta fram en IT-säkerhetspolicy för verksamheten, där vi arbetar fram rutiner och processer för att garantera att ni arbetar säkert i ert dagliga arbete. Vi reviderar policyn årligen för att se till att den följer er verksamhets utveckling och att den hålls uppdaterad efter de aktuella hoten på marknaden.

För att säkerställa att arbetet efterlevs av alla i verksamheten kompletterar vi gärna arbetet med en workshop för alla era användare för att få en samsyn i hur ni arbetar säkert dagligdags.

Boka Workshop - IT-säkerhetspolicy

Hur börjar vi?

Syfte

Implementera en IT-säkerhetspolicy i verksamheten.

Flöde

Dialog med nyckelpersoner för att definiera verksamhetens behov av IT.

Utforska IT-säkerhetsresan:

  • Hur arbetar vi idag?
  • Hur vill vi arbeta?
  • Vilka direktiv har vi att förhålla oss till?
  • Hur tar vi oss dit?

Resultat

Identifierade arbetssätt implementeras och dokumenteras i en policy för IT-säkerhet.


Få hjälp idag

 

Implementera it-policyn i er verksamhet

 

Andra passande produkter för att efterleva policyarbetet

Vi alla vet att kunskap är en färskvara, ännu mer i dessa tider då vi matas med intryck från alla håll och kanter. Se till att alla i organisationen är medvetna och certifierade IT-användare som får en boost i IT-säkerhet med jämna mellanrum.