Våra tjänster

IT-säkerhetsrutiner

Omvandla era användare från säkerhetsrisker till trygga IT-användare. Utmaningen för många verksamheter är att effektivt höja kunskap och medvetenhet hos användarna kring IT-säkerhet. 

Det kan vara svårt att hinna med att arbeta aktivt med rutinerna för det digitala arbetet i vardagen. IT-säkerhetsrutiner är en tjänst som löpande stöder bolagens IT-användande utifrån tre nivåer: säkerhet, medarbetaren och kontinuitet.

IT-säkerhetsrutiner

 

Genom att i olika led arbeta aktivt med er IT-säkerhetspolicy kan era anställda bli tryggare användare och möta framtidens cyber med en känsla av medvetenhet. För att uppfylla förväntningarna på informationssäkerhet som omvärlden ställer på oss, kunder och leverantörer, behöver vi förändra och förbättra vårt arbetssätt. 

Detta är en realitet och ledningsgrupper måste börja ta ställning och aktivt arbeta med att förankra vikten av säkerhetsarbetet och verifiera verksamhetens förståelse för nuläge och framtid.

Hur går det till?

Ni träffar regelbundet säkerhetsrådgivare från Tinia där abonnemangstjänsten inkluderar följande aktiviteter: 

  • Fysiska workshops fördelat över året
  • Digitala interaktiva microutbildningar under året att utföra på egen hand
  • Tillsammans följer vi upp insikterna på individuell nivå och teamnivå
  • Personlig rådgivning 

För att användaren ska känna sig trygg i sitt dagliga användande, trots alla rubriker i media om cyberattacker och bedrägerier, behöver vi få en kontinuitet i lärandet och kontinuerliga uppdateringar om aktuella hot. 


 

Workshop IT-säkerhetsrutiner

 

utbildning för användare

 

Vad kan ni förvänta er?

Under kursens gång kommer ni att få insiktsfulla tips, en förståelse kring hur sårbart vårt samhälle är. Hur varje individs agerande - oavsett vilken roll den har, i tjänst eller privat – är en vital pusselbit för att undvika hackning.

  • Vi lyfter dagens hot och risker  
  • Hur ska vi tänka i vårt dagliga arbete och privat?

  • Hur skyddar och försvarar vi våra informationstillgångar?

  • Ökad medvetenhet i IT-säkerhet hos deltagarna

 

Få hjälp idag

 

Bli en tryggare IT-användare redan idag!