Våra tjänster

Stöd och utbildning i IT-säkerhet för användare

I takt med att digitaliseringen av det moderna samhället utvecklas, ökar också hoten, och IT-attackerna blir alltmer sofistikerade. Genom att kontinuerligt höja er kunskapsnivå kring ett säkert IT-användande kan ni minimera riskerna för IT-angrepp och att hackarna lyckas komma över er data. 

IT-säkerhet är definitivt en ledningsfråga, där det gäller att se till att anställda har ett säkert användarbeteende genom att tillhandahålla verktygen de behöver för att arbeta på ett skyddat sätt. Detta berör även styrelsen och företagsledningen själv som är två grupper som riskerar att bli attackerade inom verksamheten.

utbildning och kunskapsträning i IT-säkerhet

 

Dagliga rubriker i media om nätbrottslighet kan skrämma vem som helst, men vi vill att användaren ska känna sig trygg i sitt dagliga användande. Därför är det viktigt att kontinuerligt uppdatera sig kring aktuella hot och risker. Mellan våra workshops sker digitala microutbildningar som säkerställer en ökad medvetenhet över tid.

Höj personalens medvetenhet om phishing, e-bedrägerier och skadlig programvara. Smarta illustrationer och interaktiva övningar engagerar och motiverar inlärandet. Tillsammans följer vi upp på individuell nivå och teamnivå för att skapa en förändring i säkerhetsmedvetandet.

Kontakta oss för att boka utbildning, så höjer vi medvetenheten kring IT-säkerhet på alla nivåer i verksamheten.