Våra tjänster

Risk Management

Hur säkerställer du att era leverantörer efterföljer GDPR-direktiv och standarder för informationssäkerhet? Oavsett om du befinner dig i en ledande position, har en nyckelroll, är med i ledningsgruppen eller styrelsen tar du omedvetna risker varje dag. Samtidigt har du ett ansvar för verksamheten och dess säkerhet.

 

Efter en workshop tillsammans med oss kommer ni att vara mer insatta i ert säkerhetstänk. Ni kommer att få en bättre insikt i vilka möjligheter ni har för att höja er IT-säkerhet och även känna er mer trygga i ert användande.

Risk management

 

Vad kan ni förvänta er?

Denna riskhanteringsutbildning ger dig en bra grund i hur du strategiskt ska tänka kring risker samt utvärdera, identifiera och hantera dessa.

  • Insikter i hur ni överblickar företagets risker 

  • Kunskaper kring hur ni kvalitétsäkrar leverantörer

  • Verktyg och metoder för att värdera hoten och riskerna 

Längd: 3 timmar

utbildning i risk management för ledning

 

Behöver ni hjälp med verktyg och metoder för att utvärdera IT-hoten och riskerna på ert företag?