Våra tjänster

Kurs i IT-säkerhet för användare

Utmaningen för många verksamheter är att effektivt höja kunskap och medvetenhet hos användarna kring IT-säkerhet. Öka förståelsen och kunskapen i verksamheten om cyberhot generellt, phishing, e-bedrägerier och skadlig programvara. 

I vår utbildning arbetar vi med smarta illustrationer och interaktiva övningar som engagerar och motiverar lärandet hos deltagarna. Det blir en härlig sittning med många tankeväckare och ny kunskap deltagarna tar med sig från dagen. 

utbildning i IT-säkerhet för era användare

 

Vad kan ni förvänta er?

Under kursens gång kommer ni att få insiktsfulla tips, en förståelse kring hur sårbart vårt samhälle är. Hur varje individs agerande - oavsett vilken roll den har, i tjänst eller privat – är en vital pusselbit för att undvika hackning.

  • Vi lyfter dagens hot och risker  
  • Hur ska vi tänka i vårt dagliga arbete och privat?

  • Hur skyddar och försvarar vi våra informationstillgångar?

  • Ökad medvetenhet i IT-säkerhet hos deltagarna

 

Få hjälp idag

utbildning och kunskapsträning för användare i IT-säkerhet

 

Ge era användare de bästa möjligheterna genom att erbjuda dem utbildning och kunskap kring IT-säkerhet.