Våra tjänster

Cybersäkerhet:
Årshjulet

Otaliga nya sårbarheter upptäcks varje dag. Därför har vi tagit fram Cybersäkerhet: Årshjulet för att trygga er verksamhets IT-livscykel. Vi skannar kontinuerligt igenom er IT-miljö för att upptäcka nya sårbarheter, och kompletterar dessa med workshops och utbildningar för att hitta säkerhetshålen innan någon annan gör det.

Genom att identifiera tekniska svagheter i din IT-miljö kan vi förstärka vårt skydd mot cyberintrång. Genom sårbarhetsanalyser kan vi identifiera kryphålen cyberbrottslingar kan använda sig utav.

Cybersäkerhet: årshjulet, stärk din säkerhet året runt

 

Det räcker inte att tekniken säkras. Människan, det vill säga användaren, är idag bland det största hotet som möjliggör vägar in för hackare. Därför behövs det en förstärkning och regelbunden kunskapsträning av medarbetarnas IT-säkerhetstänk. Genom att utbilda och bryta det riskfulla tankesättet kan vi systematiskt minska på de interna cyberhoten.

Med Cybersäkerhet: Årshjulet får ni det kompletta skyddet för din verksamhet – kontinuerliga sårbarhetsanalyser, workshops och utbildningar! Skydda dig under årets alla dagar genom att sätta snurr på hjulet redan idag. 

Vad kan ni förvänta er?  

  • Ett strategiskt instrument för att implementera en stark cybersäkerhetskultur
  • Ett planerings- och kartläggningsverktyg för det årliga IT-säkerhetsarbetet
  • Månatlig överblick av er IT-säkerhetsresa
  • Regelbundna analyser och tester av er IT-miljö
  • Kontinuerlig uppföljning av användares kunskapsträning
  • Nerbrytning av IT-säkerhetsarbetet i konkreta aktiviteter 
  • Stöttning av våra säkerhetsexperter för att hålla er IT-säkerhetspolicy uppdaterad och levandegjord i den dagliga verksamheten 

Man behöver inte alltid uppfinna hjulet! Med hjälp av cykliska processer kan ni planera in aktiviteter för att rusta upp er i god tid mot cyberattacker. Årshjulet skräddarsys såklart efter användarnas och verksamhetens behov.

Skydda dig under årets alla dagar genom att sätta snurr på hjulet redan idag. 

framtidssäkra er med årshjulet för Cybersäkerhet

 

Ligg steget före

Vill du veta mer om hur er verksamhet
kan skydda sig året runt?

 

Kontakta oss