Våra tjänster

Säkerhetsaudit

Att försumma sin IT-säkerhet kan innebära dyra konsekvenser och kan leda till dataintrång, utpressning, ineffektivitet, psykisk ohälsa hos medarbetarna och ett minskat förtroende för din verksamhet hos dina kunder.

Cyberattacker kommer i olika former och varianter. Det externa hotet är ständigt närvarande eftersom cyberbrottslingar kommer på nya och kreativa metoder för att attackera din verksamhet. 

Utöver detta riskerar du att ha medarbetare som kan utgöra ett internt hot på grund av brist på utbildning och kunskap. Genom att göra kontinuerliga sårbarhetsanalyser kan Tinia granska och detektera vilka sårbarheter som kan finnas i din IT-miljö.

identifiera era säkerhetsrisker med en säkerhetsaudit

 

Genom kontinuerliga säkerhetsanalyser kan ditt företag ligga i framkant!

En attack mot ditt företag kan grunda sig i att någon medarbetare har gjort ett litet misstag som exempelvis ett klick på en okänd länk. Eller att det är ett avsiktligt motiv som ligger bakom orsaken till attacken. Dessa sårbarheter får inte obemärkt slinka förbi! Istället kan ditt företag proaktivt minska risken för cyberintrång genom en kontinuerlig audit av era IT-system.

Att kontinuerligt skanna och leta efter sårbarheter är avgörande för en säker IT-miljö. Men för att analyserna ska göra skillnad krävs det att resultatet tolkas, utvärderas och framförallt prioriteras samt åtgärdas.

Vi analyserar hela din verksamhets IT-miljö – nätverk, klienter, servrar, molnlösningar, etc. Detta handlar om mjukvara samt den tekniska aspekten av IT-säkerhet. Därtill tar vi del av relevant dokumentation som IT-policies och genomför intervjuer med ett tvärsnitt av de anställda för insikter kring risker, kunskap, förståelse och efterlevnad.

Samtliga aktiviteter och rutiner sammanställs i pedagogiska rapporter som vi går igenom tillsammans för att säkerställa att ni är på rätt väg.

Vad ni kan förvänta er

  • En tryggare och stabilare infrastruktur
  • Pedagogisk säkerhetsrapport över er status
  • Regelbunden genomgång av förbättringsförslag med en säkerhetsexpert från Tinia
  • Prioritering av föreslagna åtgärder

Få hjälp idag

Det är viktigt att säkerställa en långsiktig och trygg lösning för att bibehålla IT-säkerheten. Beroende på verksamhetens storlek och hur affärskritisk data ni har anpassas auditen med grund i Starter, Professional och Enterprise nedan.

säkerhetsaudit med kontinuitet skapar en långsiktig och trygg lösning

 

Starter

• För företag som vill få en grundlig överblick i sin IT-säkerhet

• Kvartalsvis analys av er IT-miljö och medarbetares säkerhetshantering

• Sårbarhetsanalyser

• Rapporter

 

 

Professional

• För företag som vill följa upp sin IT-säkerhet mer kontinuerligt

• Månatlig analys av IT-miljö

• Sårbarhetsanalyser

• Rapporter

• Test av medarbetarnas s
äkerhetshantering

 

 

Enterprise

• För företaget som vill och behöver ha full koll på sin IT-säkerhet

• Analys av IT-miljö efter önskemål

• Sårbarhetsanalyser

• Rapporter

• Test av medarbetarnas säkerhetshantering

• Penetrationstester