Våra tjänster

Sårbarhetsanalyser 

Ett av de största hoten vi idag ser är användaren som av stress och okunskap gör att det öppnas upp vägar in i miljön.

En risk- och sårbarhetsanalys identifierar risker inom er IT-miljö och era medarbetares användarbeteende och ger svar på de åtgärder som behöver implementeras. 

Att söka och upptäcka sårbarheter i er IT-miljö är avgörande, men för att analyserna verkligen ska göra skillnad krävs det att resultatet tolkas, utvärderas och framförallt prioriteras och åtgärdas. Detta är för att säkerställa att ert företag är skyddat så att ni kan lita er på era digitala miljöer och är rätt rustade för att hantera cyberattacker.

Identifiera sårbarheter och risker med sårbarhetsanalyser och penetrationstester

 

Identifiera sårbarheter och risker i din företagsmiljö

Detektera

 

Se till att er IT-miljö är uppdaterad och säker från dagens och framtidens cyberattacker. En cyberattack kan resultera i mängder av olika konsekvenser för ditt företag såsom dataläckage, stillastående produktion, ineffektivitet och höga kostnader. 

Med en sårbarhetsanalys kan vi granska och upptäcka vilka sårbarheter som kan finnas i ditt företags IT-miljö. Därefter implementerar vi en säker infrastruktur med ett skyddsnät som omfattar mjukvara, hårdvara och era användare.

Identifiera sårbarheter och risker med en säkerhetsaudit

 

optimerad IT genom kontinuerlig säkerhetsaudit

 

...och gör det med kontinuitet

 

Genom att göra kontinuerliga sårbarhetsanalyser säkerställer du att ditt företag är rätt rustat för att hantera cyberhot och cyberangrepp. Vi analyserar hela verksamhetens IT nätverk, klienter, servrar, molnlösningar, med mera löpande. Detta avser den tekniska och mjukvaruaspekten av IT-säkerhet. Därtill tar vi del av relevant dokumentation som policies och genomför intervjuer med ett tvärsnitt av de anställda för insikter kring risker, kunskap, förståelse och efterlevnad.

 

Läs mer om säkerhetsaudit

Behöver ni hjälp med att identifiera era sårbarheter?

Stå redo mot potentiella cyberattacker genom att vara ett proaktivt företag och ha en incidentplan redo. Resan mot ett mer IT-säkert företag börjar här.

Olika behov kräver olika lösningar - upptäck cyberrisker och utbilda verksamheten i säker IT