1 min read

Står ditt företag säkert mot cyberattacker?

Står ditt företag säkert mot cyberattacker?

Svaret på den frågan är självklart nej, inget företag står säkert mot cyberintrång! Snarare är frågan ni egentligen bör ställa er själva; "vad kan vi göra för att minska risken för att vi blir attackerade?” 

 

Gå ifrån att vara reaktiv mot att bli proaktiv 

Du kanske reflekterar över varför just ditt företag skulle bli attackerat och det är rätt enkelt att tänka så eftersom det ofta känns som långt ifrån verkligheten, men plötsligt blir du angripen.  

 

Därför ska det alltid finnas policys med rutiner och processer för incidenthantering på plats. Genom en IT-säkerhetspolicy och plan för riskhantering kan ni se till att rätt åtgärder tas för att förebygga och motverka cyberattacker. 

 

Vem har ansvaret för IT-säkerheten på arbetsplatsen? 

Ansvaret är allas för att säkerställa att företaget inte lamslås. Ansvaret kan i stort sett fördelas på tre organisationsnivåer. 

 

  • Företagsledningen 

Ledningen har ansvaret att se till att hela verksamheten har rätt verktyg på plats för att skydda sig mot både interna och externa hot. Ledningen bör därför investera i säkerheten samt delegera ansvaret till IT-ansvariga. 

 

  • IT-ansvariga 

IT-personalen i verksamheten har det övergripande ansvaret att ha god översyn över hur IT:n används och implementerar processer och regler som övriga användare ska förhålla sig till.  

 

  • Användarna 

Medarbetarna är de som ska följa reglerna som satts upp för att förbättra verksamhetens IT-säkerhet. I och med att de saknar kunskap om ämnet förlitar de sig på IT-ansvariga och ledningen. Därav gäller det att utbilda användarna för att minska risken för felsteg och reducera det interna hotet.  

 

Välj rätt IT-partner 

Ofta är IT-ansvariga överväldigade med antalet uppgifter eftersom tiden inte räcker till kan det bli bristande uppföljning i hur användarna bör agera. Att anlita en extern part som ska se över en del av er IT kan därför kännas som en tryggande punkt i det stora hela.  

Att välja en IT-partner ska kännas enkelt och rätt. Som IT-partner har vi förståelse att alla företag och organisationer har olika behov för sin säkerhet. Boka rådgivning så hjälper vi er att hitta rätt lösning! 

 

Tinia tillsätter vice VD för framtida expansion

Tinia tillsätter vice VD för framtida expansion

Tinia kan stolt meddela att vi har stärkt vårt team ytterligare och tillsatt Jonas Andersson som företagets vice VD med start den 17 april.

Läs mer
Cybervärlden: Hotbilden mot Sverige

Cybervärlden: Hotbilden mot Sverige

Det finns ett ständigt hot mot Sverige, men i dagsläget hotas vårt avlånga land särskilt i cybervärlden. Antalet cyberattacker har stigit kraftigt...

Läs mer
Phishing – vad är nätfiske?

Phishing – vad är nätfiske?

En av de vanligaste förekommande cyberbrotten är phising, eller nätfiske som det kallas på svenska. Nätfiske förekommer via mail, SMS, telefonsamtal...

Läs mer