2 min read

Cybervärlden: Hotbilden mot Sverige

Cybervärlden: Hotbilden mot Sverige

Det finns ett ständigt hot mot Sverige, men i dagsläget hotas vårt avlånga land särskilt i cybervärlden. Antalet cyberattacker har stigit kraftigt eftersom Sverige har hamnat i blåsväder runt om i världen. Detta är till följd av den försämrade säkerhetspolitiska situationen som beror på den pågående NATO ansökningen och andra större politiska händelser.  

 

Hur ser hotläget ut idag? 

Under de senaste veckorna har flertalet myndigheter, företag och organisationer runt om i Sverige attackerats. Många av de som har drabbats är verksamma inom samhällsviktiga branscher och sektorer. Däribland har universitet, sjukhus, flygbolag, tågbolag, energibolag, banker och mediaföretag utsatts för överbelastningsattacker. SAS, SJ och SVT är några av dem som har utsatts för överbelastningsattacker. Fler verksamheter och myndigheter förväntas att bli attackerade.  

 

Vad är en överbelastningsattack?  

Metoderna för cyberintrång blir allt mer komplicerade. Med en överbelastningsattack kan cyberbrottslingar överbelasta och slå ut exempelvis ett IT-system, ett nätverk, en webbtjänst eller en webbplats genom att överföra enorm mängd data via ett botnätverk. Till följd av detta förlorar användaren åtkomst till systemet, nätverket, tjänsten eller webbplatsen. Det finns två varianter på överbelastningsattacker; Denial-of-service (DoS) attacker och Distributed Denial-of-service-attack (DDoS). Skillnaden på varianterna är att en DoS attack endast använder ett system för att överbelasta och att en DDos attack använder flera system.  

 

Vad kan ni som verksamhet göra för att skydda er i cybervärlden?  

Svenska företag och organisationer, både stora som små, står högst utsatta i cybervärlden. Cyberriskerna ökar ju mer uppkopplade vi blir och därför gäller det att stå förberedda på att möta dagens och framtidens hot mot vårt samhälle.  

Stå förberedda mot den kriminalitet som cirkulerar i cybervärlden med en tydlig IT-säkerhetsstrategi. Med ett välutvecklad tekniskt skyddsnät kan ni identifiera och åtgärda de sårbarheterna som finns i er IT-miljö. Utöver det är det minst lika viktigt att er verksamhet präglas av en företagskultur som förespråkar IT-säkerhet. Med en robust IT-säkerhetspolicy och löpande utbildningar kan ni höja säkerhetskompetensen hos era anställda och IT-säkra er verksamhet.  

 

Vem utför cyberattackerna?  

Främst är det utländska aktörer som hotar Sverige i cybervärlden. Främmande makter attackerar ett annat land för att störa, sabotera samt skapa osäkerhet och orolighet. Motivet är ofta att få tillgång till användbar information och överföra den till utlandet. Ett annat motiv för cyberhackarna är också att skapa uppmärksamhet och få publicitet i media genom att attackera. 

 

Det finns flera nätverk och organisationer runt om i världen som utför cyberattacker. En hackerorganisation som är dagsaktuell är Anonymous Sudan, som sägs stå bakom de överbelastningsattacker som har tagit plats på webben under de senaste veckorna. Gruppen har förklarat cyberkrig mot Sverige och har bland annat gått ut med en lång lista på måltavlor för cyberattackerna.  

 

Med dagens teknik kan beställare till cyberattacker befinna sig i ett land och cyberhackarna vistas på många andra platser runt om i världen för att utföra själva attacken. Det har konstaterats att Ryssland egentligen står bakom attackerna och att Sudan endast har använts som täckmantel. Enligt Google har antalet cyberattacker som har utförts av Ryssland fyrdubblat under det senaste året.  

 

Hur hanteras cyberhoten mot Sverige?  

Flera myndigheter, bland annat Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, FRA och MSB, har översyn på den svenska cybersäkerheten. Dock ser vi att Sverige inte står tillräckligt i beredskap för att hantera de pågående cyberattackerna och detta beror på underinvesteringar i cybersäkerheten. Sverige ligger i framkant när det kommer till digitalisering, men vi ligger efter när det kommer till cybersäkerhet. Detta påvisas då Sverige halkar allt längre ner på flertalet europiska och globala mätningar. Bland annat rankas Sverige endast på 26:e plats på Global Cyber Security Index.   

 

I cybervärlden finns det flera hackergrupper och länder som väntar på det perfekta tillfället att attackera.  

Står er verksamhet redo? Läs mer om vad er ni kan göra för att skydda er i ett av våra tidigare blogginlägg. 

Tinia tillsätter vice VD för framtida expansion

Tinia tillsätter vice VD för framtida expansion

Tinia kan stolt meddela att vi har stärkt vårt team ytterligare och tillsatt Jonas Andersson som företagets vice VD med start den 17 april.

Läs mer
Cybervärlden: Hotbilden mot Sverige

Cybervärlden: Hotbilden mot Sverige

Det finns ett ständigt hot mot Sverige, men i dagsläget hotas vårt avlånga land särskilt i cybervärlden. Antalet cyberattacker har stigit kraftigt...

Läs mer
Phishing – vad är nätfiske?

Phishing – vad är nätfiske?

En av de vanligaste förekommande cyberbrotten är phising, eller nätfiske som det kallas på svenska. Nätfiske förekommer via mail, SMS, telefonsamtal...

Läs mer